หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ ว่าความจริงแล้ว
เครื่องสำอางนั้น ไม่ได้มีการแสดง "เครื่องหมาย อ.ย "
หรือ "เลข อ.ย" บนกล่องหรือฉลากเหมือนกับ.
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ขนม หรือยา

แต่เครื่องสำอางจะมีการแสดง "เลขที่ใบรับจดแจ้ง"
บนกล่องหรือฉลากแทน

โดยเลขที่ใบรับจดแจ้งนี้ เป็นเลขที่แสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ ได้ดำเนินการแจ้ง
รายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้ากับทางสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. เรียบร้อยแล้ว

โดยโรงงานผลิตสินค้าเครื่องสำอางในปัจจุบัน
ต้องผ่านการตรวจสอบสถานที่ว่าตรงตามข้อกำหนด
ด้านสถานที่ของ อ.ย.และได้รับหนังสือรับรองสถานที่ผลิต
หรือนำเข้าเครื่องสำอาง

จึงจะสามารถ ยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง
เพื่อรับ "เลขที่ใบรับจดแจ้ง" ได้

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนผู้ผลิตสินค้า
เครื่องสำอางชิ้นนั้นๆได้ว่าผลิตมาจากที่ใด

----------------------.
สำหรับใครที่สนใจผลิตสินค้า สามารถเข้ามา
ขอคำปรึกษาด้านการผลิตสินค้าได้เลยครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ
ไลน์ @WEMAKER
โทร 096-502-9347